# شعر_بلوچستان

من بلوچم از بلــــــــــوچ مهربان گویم سخن

از مرام و سیرت این قـــــهرمان گویم سخن              از عطوفت مــــــــهربانی و ز نوازشهای اواز فــــــداکاری برای میـــــهمان گویم سخن             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 19 بازدید