آسیاب های آبی تفتان

قدمت این آسیاب ها به دوره قاجار برمیگردد.

در حال حاضر این آسیاب ها متروک و در حال نابودی هستند.


/ 2 نظر / 103 بازدید
ارمیا

سلام خیلی سر سبزه فک نمیکردم تفتان این قدر سرسبز باشه !!!! [تعجب]